HYUNDAI GLOVILLE

khã năng quản lý bền vững

  • Chương 1Quy định chung

  • Chương 2Trách nhiệm và Nghĩa vụ đối
    với Khách hang

  • Chương 3Trách nhiệm đối với Nhân viên

  • Chương 4Đạo đức cơ bản của nhân viên

  • Chương 5Mức độ Quản lý

  • Chương 6 Đóng góp cho Quốc gia và Cộng đồng

  • Chương 7Điều khoản bổ sung

Chương 1 : Quy định chung
1. Mục đích

Là một trong những công ty thành lập Văn hóa kinh doanh hàn Hyundai (Hyundai Welding Business Culture) (sau đây gọi là “Hyundai Welding ”), Quy tắc đạo đức này được thiết lập để quy định các tiêu chuẩn đạo đức mà tất cả nhân viên phải tuân thủ và đưa ra quyết định đúng đắn dựa trên cơ sở thực thi.

2. Phạm vi áp dụng

Hướng dẫn thực hành này dành cho tất cả các giám đốc điều hành và nhân viên trong và ngoài Tập đoàn Hyundai Welding. Tuy nhiên, nhân viên làm việc ở nước ngoài được áp dụng theo luật và quy định của địa phương.

3. Hoạt động của quy tắc đạo đức

1)Để thực hiện quy tắc đạo đức, một hướng dẫn riêng cho việc thực hành quy tắc đạo đức được thiết lập như một hướng dẫn cụ thể cho hành động.

2)Nhân viên phải hỏi phòng Quản lý Đạo đức về bất kỳ câu hỏi nào phát sinh khi áp dụng Quy tắc Đạo đức và Hướng dẫn Thực hành Quy tắc Đạo đức và làm theo cách giải thích của họ.

3)Phòng Quản lý Đạo đức sẽ sửa đổi quy tắc đạo đức nếu cần, nhưng bất kỳ vấn đề nào mà Trưởng phòng Quản lý Đạo đức cho là quan trọng sẽ được sửa đổi với sự chấp thuận Nhân sự của hội đồng quản lý Đạo đức.

4)Giám đốc điều hành và trưởng bộ phận phải cung cấp giáo dục và tư vấn đầy đủ để nhân viên của họ có thể hiểu quy tắc này, và thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp để tránh vi phạm quy tắc.

5)Văn phòng Quản lý Đạo đức phải xác nhận các dữ kiện về trường hợp nhận được báo cáo vi phạm Quy tắc Đạo đức và Hướng dẫn Thực hành Quy tắc Đạo đức, và các giám đốc điều hành và nhân viên có liên quan phải tích cực hợp tác với họ.

Chương 2: Trách nhiệm và Nghĩa vụ đối với Khách hang
1. Tôn trọng khách hàng

1)Chúng tôi suy nghĩ và hành động trên quan điểm của khách hàng, cung cấp những sản phẩm và dịch vụ mà khách hàng hài lòng và tin tưởng, đồng thời thực hiện triệt để những lời hứa của chúng tôi với khách hàng để tạo nên một công ty được khách hàng tin tưởng.

2)Chúng tôi lắng nghe ý kiến của khách hàng và tích cực chấp nhận những yêu cầu chính đáng và những đề xuất hợp lý của khách hàng.

2. Nâng cao giá trị của khách hàng

1)Chúng tôi thúc đẩy lợi ích của khách hàng bằng cách kinh doanh công bằng với khách hàng và không tham gia vào bất kỳ hành vi nào có thể làm tổn hại đến lợi ích của khách hàng bằng cách lạm dụng vị thế giao dịch của họ.

2)Chúng tôi cung cấp thông tin chính xác về sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng và không thổi phồng hay quảng cáo.

3. Thông tin khách hàng và bảo vệ an toàn

1)Chúng tôi tuân thủ các luật và quy định có liên quan để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng, và không sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng một cách bất hợp pháp.

2)Chúng tôi ưu tiên sự an toàn của khách hàng trong quá trình cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng, đồng thời chủ động cung cấp thông tin cần thiết để ngăn ngừa thiệt hại và rủi ro cho khách hàng.

Chương 3 Trách nhiệm đối với Nhân viên
1. Tôn trọng nhân viên

1)Công ty tôn trọng mỗi thành viên như một cá nhân độc lập, và cung cấp các điều kiện làm việc thích hợp và môi trường làm việc an toàn cho việc này.

2)Công ty là trung tâm của công ty, và mọi nhân viên luôn phấn đấu để cóđược niềm tự hào và tự hào là chủ thể của công ty.

2. Đối xử công bằng và phát triển nguồn nhân lực

1)Công ty tôn trọng quyền tự chủ và sáng tạo của mỗi nhân viên và cho họ cơ hội bình đẳng để nâng cao năng lực của mình, đồng thời đánh giá vàđền bù năng lực và thành tích của nhân viên một cách công bằng theo các tiêu chíđánh giá.

2)Công ty không phân biệt đối xử bất công vì lý do giới tính, tôn giáo, tuổi tác, xuất xứ, trình độ học vấn, khuyết tật, v.v. của nhân viên.

3)Công ty lắng nghe ý kiến của nhân viên và tạo ra một môi trường để có thểđưa ra các đề xuất và kiến nghị miễn phí.

4) Công ty cung cấp các cơ hội bình đẳng về giáo dục và phát triển theo khả năng và phẩm chất của các giám đốc điều hành và nhân viên để tăng động lực đạt được thành tích của các giám đốc điều hành và nhân viên, đồng thời hỗ trợ tích cực bằng cách thiết lập một hệ thống cho phép giám đốc điều hành và nhân viên phát triển thành tài năng sáng tạo vàđam mê.

3. Môi trường làm việc an toàn

1)Công ty chủđộng thực hiện các biện pháp cần thiết vì sự an toàn của người lao động và cố gắng duy trì một môi trường làm việc an toàn trước tai nạn lao động và thương tích, thảm họa, thiên tai, dịch bệnh và các bệnh truyền nhiễm.

2)Công ty tuân thủ luật pháp và các quy định liên quan đến sức khỏe và an toàn áp dụng tại nơi làm việc.

3)Công ty cố gắng cung cấp B8một môi trường làm việc trong đó công việc và cuộc sống của nhân viên được cân bằng hài hòa.

Chương 4 Đạo đức cơ bản của nhân viên
1. Đạo đức cơ bản của người lao động

1)Các giám đốc điều hành và nhân viên chia sẻ triết lý quản lý của công ty vàđồng cảm với các mục tiêu và giá trị mà công ty theo đuổi, đồng thời trung thành thực hiện sứ mệnh được giao cho mỗi người theo chính sách kinh doanh của công ty.

2)Các giám đốc điều hành và nhân viên tạo ra một văn hóa tổ chức dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau và giao tiếp thông suốt giữa cấp trên, cấp dưới vàđồng nghiệp trong công ty.

3)Nhân viên sẽ không bị phân biệt đối xử vì bất kỳ lý do nào không liên quan đến công việc, chẳng hạn như quan hệ huyết thống, sự chậm trễ hoặc học vấn.

4)Nhân viên có thể phát hiện ra các hành vi phi đạo đức hoặc hành vi vi phạm các nguyên tắc quản lý đạo đức trong công ty, hoặcKhi nhận được yêu cầu báo cáo phải báo cáo ngay cho Văn phòng quản lý đạo đức.

2. Hoàn thành nhiệm vụ

1)Nhân viên có niềm tự hào và hãnh diện là thành viên của HWBC (Hyundai Welding Business Culture), và luôn giữ thái độ trung thực và chân thành.

2)Các giám đốc điều hành và nhân viên đóng góp vào sự phát triển của công ty bằng cách thể hiện năng lực dựa trên trí tưởng tượng sáng tạo của họ.

3)Là một thành viên của Hyundai Welding, các giám đốc điều hành và nhân viên theo đuổi sự thịnh vượng chung với công ty và thực hiện công việc của họ với niềm tin rằng sự phát triển của chính họ là có thể.

4)Các giám đốc điều hành và nhân viên phải nhận thức rõ ràng quyền hạn và trách nhiệm được giao cho họ, và sử dụng các giá trịđạo đức làm tiêu chíđể phán xét trong mọi hành động và quyết định.

3. Thực hiện công việc công bằng

1)Các giám đốc điều hành và nhân viên phải duy trì phẩm giá và danh dự với tư cách là thành viên của Hyundai Welding bằng cách thực hiện các nhiệm vụ của họ một cách trung thực, công bằng và chính trực.

2)Cán bộđiều hành và nhân viên phải thực hiện nhiệm vụ của mình một cách công bằng và không lạm dụng, xuyên tạc, phóng đại để trục lợi.

3)Cán bộđiều hành và nhân viên không được đưa ra các yêu cầu bất hợp lý hoặc lợi dụng bất kỳ lợi thế nào từ các bên liên quan nhưđối tác kinh doanh đểđổi lấy việc lạm dụng vị trí cấp trên hoặc sự thuận tiện trong kinh doanh.

4)Các giám đốc điều hành và nhân viên không được tham gia vào bất kỳ hành động nào xung đột với công ty và trong trường hợp có xung đột lợi ích giữa công ty và các cá nhân hoặc bộ phận, lợi ích của công ty sẽđược ưu tiên và hành động.

4. Phòng chống quấy rối tình dục và quấy rối nơi làm việc

1)Nhân viên và nhân viên công nhận rằng quấy rối và quấy rối tình dục tại nơi làm việc là bất hợp pháp và không tham gia vào bất kỳ hành động nào gây tổn hại cho đồng nghiệp lành mạnh, bao gồm cả hành vi thể chất, lời nói và hình ảnh.

2)Nhân viên gây ra tranh cãi do quấy rối hoặc quấy rối tình dục tại nơi làm việc sẽ bị kỷ luật mạnh, và nhân sự được điều chuyển để họ không làm việc cùng nơi với nạn nhân.

5. Tránh Quà tặng và giao dịch tiền tệ giữa các nhân viên

1)Việc cung cấp quà tặng và lời chúc mừng, chia buồn giữa giám đốc điều hành và nhân viên không được vượt quá phạm vi được xã hội thừa nhận.

2)Nghiêm cấm việc cho vay tiền, bảo lãnh và gạ gẫm giữa các giám đốc điều hành và nhân viên.

6. Bảo vệ tài sản công ty và thông tin quan trọng

1)Nhân viên phải bảo vệ tài sản vật chất, quyền sở hữu trí tuệ và bí mật kinh doanh của công ty và không được sử dụng tài sản của công ty để tư lợi.

2)Nhân viên phải cung cấp thông tin yêu cầu bảo mật, chẳng hạn như bí mật của công ty, chỉ cho người được ủy quyền phụ trách và vì lợi ích cá nhân, chẳng hạn như sử dụng thông tin nội bộ không được tiết lộ, có được trong quá trình làm việc hoặc cung cấp thông tin cho bên thứ ba mà không có quy trình hợp lý. Không được làm.

Chương 5 : Mức độ Quản lý
1. Tuân thủ pháp luật

1)Chúng tôi thực hiện các hoạt động kinh doanh một cách công bằng, minh bạch và tuân thủ các luật và quy định có liên quan.

2)Chúng tôi không chỉ tuân thủ các luật và quy định khác nhau mà còn tuân thủ tất cả các luật và quy định nhưđạo đức kinh doanh vàđạo đức kinh doanh được sử dụng quốc tế.

Thương mại công bằng

1)Chúng tôi đảm bảo rằng tất cả các giao dịch với nhà cung cấp là công bằng và minh bạch, và không ép buộc hoặc gây ảnh hưởng đến hành vi không công bằng bằng cách sử dụng vị trí cấp trên của công ty.

2)Cơ hội công bằng được đảm bảo cho tất cả các đối tác kinh doanh, và việc đăng ký và lựa chọn đối tác kinh doanh tuân theo các tiêu chuẩn và thủ tục khách quan và công bằng.

3)Không cung cấp thông tin của đối thủ cạnh tranh cho các công ty khác trong đấu thầu.

4)Khi giao dịch với các đối tác kinh doanh, chúng ta phải tuân thủ các quy trình thích hợp, tuân thủ các luật và quy định có liên quan cũng như các quy định và hệ thống của công ty.

5)Tất cả các giao dịch với các đối tác kinh doanh phải được thực hiện một cách công bằng ở vị trí bình đẳng của các bên, và các điều kiện và thủ tục phải được thảo luận đầy đủ trước.

6)Chúng tôi không lấy thông tin từđối thủ cạnh tranh, đối tác hoặc các tổ chức khác theo cách bất hợp pháp và chúng tôi không sử dụng hoặc tiết lộ thông tin mà công ty hoặc bên thứ ba cóđược một cách bất hợp pháp.

Chương 6 Đóng góp cho Quốc gia và Cộng đồng
1. Trách nhiệm và nghĩa vụ xã hội

1)Công ty đóng góp vào sự phát triển của xã hội và nền kinh tế quốc gia thông qua việc tuân thủ tất cả các luật và quy định, cải thiện năng suất, tạo việc làm, đóng thuế chân thành vàđóng góp cho xã hội.

2)Công ty nhận ra tầm quan trọng của trách nhiệm xã hội trong việc tình nguyện cho xã hội và đóng góp vào sự phát triển xã hội lành mạnh thông qua các hoạt động dịch vụ xã hội khác nhau, các hoạt động an toàn và môi trường và các hoạt động hỗ trợ văn hóa.

3)Công ty nhận ra rằng trách nhiệm xã hội bắt đầu từ việc phục vụ xã hội, vàđóng góp vào sự phát triển xã hội lành mạnh thông qua các hoạt động dịch vụ xã hội khác nhau, các hoạt động môi trường an toàn và các hoạt động hỗ trợ văn hóa.

Bảo vệ môi trường

1)Để bảo vệ môi trường toàn cầu, chúng tôi tuân thủ tất cả các luật và quy định về môi trường, đồng thời tiến hành tất cả các dựán một cách thân thiện với môi trường.

2)Chúng tôi cố gắng giữ gìn môi trường trong sạch trong toàn bộ quá trình phát triển, sản xuất và sử dụng sản phẩm.

3)Chúng tôi cố gắng giảm phát thải khí nhà kính bằng cách nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Chương 7. Điều khoản bổ sung

1)Bộ quy tắc đạo đức này được ban hành và có hiệu lực vào ngày 20 tháng 5 năm 2021.

2)Quy tắc này được ưu tiên hơn các quy định khác trong công ty.

3)Bộ quy tắc đạo đức hiện hành ban hành năm 2008 được thay thế bằng bộ quy tắc đạo đức này.

top