Customer Supports

hỗ trợ khách hàng

 • Phụ trách biển

  Kiwan Jo

  Tel. +82 2 586 6080

  kiwanjo@hyundaigloville.com

  Phụ trách nội địa

  Wansuk Jee

  Tel.+82-41-356-6301

  wan078@hyundaigloville.com

top