HYUNDAI GLOVILLE

khã năng quản lý bền vững

Chúng tôi, Hyundai Metals, đã nhận ra tầm quan trọng của việc quản lý đạo đức minh bạch và công bằng để triển khai BESCOM, và thành lập 'Văn phòng Quản lý Đạo đức' vào tháng 4 năm 2020 như một bộ phận chuyên trách để thực hành nó.

 • Giám đốc đại diện

  Ủy ban đạo đức đặc biệt

  Ủy ban quản lý nhân sự
  (Kỷ luật / khen thưởng)

 • Trưởng văn phòng quản lý đạo đức
 • Thành viên nhóm của Văn phòng quản lý đạo đức

Chúng tôi, Hyundai Metals, đã nhận ra tầm quan trọng của việc quản lý đạo đức minh bạch và công bằng để triển khai BESCOM, và thành lập 'Văn phòng Quản lý Đạo đức' vào tháng 4 năm 2020 như một bộ phận chuyên trách để thực hành nó.

 • Cam kết Thực hành Quản lý Đạo đức

  Tất cả các giám đốc điều hành và nhân viên nộp bản cam kết thực hành quản lý có đạo đức để tự làm quen và thực hành quản lý theo đạo đức.

 • Đào tạo và thăng tiến nhân viên có đạo đức

  Đào tạo liên tục được cung cấp để thiết lập các giá trị đạo đức cho nhân viên.

 • Sửa đổi các chuẩn mực quản lý đạo đức và hướng dẫn thực hành

  Chúng tôi sửa đổi điều lệ, chuẩn mực và hướng dẫn quản lý đạo đức để đáp ứng tình hình hiện tại và chuẩn bị các tiêu chuẩn ứng xử cụ thể cho các nhiệm vụ chuyên môn.

 • 선물 반송제도 운영

  이해관계자로부터 부득이하게 받은 선물을 반송하거나 사회복지단체에 기증합니다.

 • Hoạt động của trung tâm báo cáo về hành vi phi đạo đức

  Chúng tôi vận hành hệ thống báo cáo và khen thưởng để ngăn chặn hành vi phi đạo đức và thiết lập văn hóa doanh nghiệp có đạo đức.

Chúng tôi, Hyundai Metals, đã nhận ra tầm quan trọng của việc quản lý đạo đức minh bạch và công bằng để triển khai BESCOM, và thành lập 'Văn phòng Quản lý Đạo đức' vào tháng 4 năm 2020 như một bộ phận chuyên trách để thực hành nó.

Tư vấn đạo đức

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về quản lý đạo đức trong quá trình làm việc hoặc đối mặt với tình huống khó xử về đạo đức, vui lòng cho chúng tôi biết thông qua quầy tư vấn đạo đức chuyên dụng và chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất.
Vui lòng báo cáo mọi vấn đề hoặc báo cáo phi đạo đức.

 • E-mail ethics@hyundaiwelding.com
 • Điện thoại +82-2-6230-6000 Thông tin ARS: Chọn Văn phòng Quản lý Đạo đức
 • SỐ FAX +82-2-598-8467
 • Tư vấn qua thư Tầng 17, Tòa nhà WeWork, 507 Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul
top