HYUNDAI GLOVILLE

giới thiệu kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh chính là hàng hóa xuất nhập khẩu và dịch vụ vận tải nội địa, ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ logistics như lưu giữ hàng hóa, đóng gói hàng hóa xuất khẩu, đại lý kinh doanh sân bay, vận chuyển hàng hóa đặc biệt.
Xuất nhập khẩu / vận chuyển hàng hóa nội địa

AIR / OCEAN xuất nhập khẩu vận chuyển hàng hóa LCL FCL

Vận chuyển hàng hóa nội địa trong nước (doanh nghiệp logistics )

Vận chuyển hàng đặc biệt: nhà máy lớn, hàng điện lạnh, hàng trưng bày

dự án Vận chuyển hàng hóa

3PL / Kho lưu trữ

Quản lý hàng tồn kho, quản lý kho hàng, vận chuyển, kiểm tra, đóng gói, v.v.

Dịch vụ lưu kho tại các trung tâm phân phối lớn trên toàn quốc

Kinh doanh sân bay / cảng

Đưa đón sân bay, vận chuyển ULD

Lưu trữ kho, quản lý xuất nhập và các cơ quan kinh doanh khác

Đóng gói hàng hóa xuất khẩu

Thiết bị đóng gói mới nhất và môi trường làm việc tốt nhất (đóng gói kín, SKID, đóng gói chân không, v.v.)

Giảm chi phí hậu cần của khách hàng thông qua đóng gói> liên kết vận chuyển

top