HYUNDAU GLOVILLE

giới thiệu công ty

Learn more about Hyundai Gloville
growth story.

2011 -

  • 2020 Đổi tên công ty thành Hyundai Gloville Co., Ltd.
  • 2013 Sáp nhập với Hyundai General Metal Co., Ltd. (logistics)

2001 - 2010

  • 2010 mua lại công ty vận chuyển hàng hoá
  • 2004 mua lại công ty vận tải phức hợp
  • 2003 Đổi tên công ty thành Gloville Process Co., Ltd.

1991 -2000

  • 2000 Tham gia FIATA (Liên đoàn Quốc tế các Doanh nghiệp Vận tải Hàng hải)
  • 2000 Đã tham gia KIFFA (Hiệp hội vận tải đa phương Hàn Quốc)
  • 1999 Thành lập Công ty TNHH Gloville Jongwoon Co., Ltd.
top