HYUNDAI GLOVILLE

giới thiệu kinh doanh

Điều khiển

HYUNDAI
Visibility

Theo dõi hàng hóa thời gian thực thông qua trao đổi thông tin có hệ thống với Liners và các hãng hàng không

Quản lý lịch trình chính xác các điểm khởi hành và điểm đến

Dịch vụ tận tâm

HYUNDAI
SQM

service quality management

Hoạt động của một nhóm chuyên dụng cho từng khách hàng

Đánh giá chất lượng dịch vụ hàng tuần bởi khách hàng (Báo cáo SQI, KPI)

An ninh hậu cần

HYUNDAI
SSM

security & safety management

Nguyên tắc bảo mật và hoạt động nhóm chuyên dụng

Tiến hành đào tạo an ninh thường xuyên

Dịch vụ sau bán hàng

HYUNDAI
CCM

claim & complaint management

Quy trình xử lý tai nạn khẩn cấp / điều động tại chỗ / thăm người giao hàng

Khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng và phân tích / cải tiến khiếu nại

top